Reklama
Tanie latanie
A A A

Ceres

Margaryna i ciekły olej rafinowany nie wyczerpują jeszcze wszystkich gatunków tłuszczu roślinnego jadalnego, które znaj­dują się w sprzedaży. Często u nas spotykamy w handlu tłuszcz twardy, opakowany w kostki z napisem „Ceres". Jest to tzw. tłuszcz 100-procentowy, nie zawierający w sobie poza „wbitym" w czasie produkcji powietrzem innych nietłuszczowych dodatków. Produkuje się go zwykle z utwardzonego oleju rzepakowego, sojo­wego, słonecznikowego lub z oleju kokosowego. Pakowany w per­gamin po V'i lub V kg. Sposób przechowywania podobny jak margaryny, z tym, że można go przechowywać dłużej — do 3 mie­sięcy. Ceres używany jest do pieczenia i smażenia, w przeciwień­stwie do margaryny nie nadaje się do smarowania chleba. Ocena organoleptyczna margaryny, .ceresu i olejów ciekłych jadalnych Zasadą badania organoleptycznego margaryny jest ocena przede wszystkim własności smakowych i zapachowych. Oceny dokonuje się wg skali 100-punktowej w analogiczny sposób jak przy maśle. Ocena organoleptyczna ceresu jest dokonywana analogicznie, z tym, że za nasolenie stawia się zawsze 10 punktów. W przypadku oceny oleju ciekłego jadalnego, bierze się pod uwagę smak, zapach, barwę i opakowanie.