A A A

Cukry proste

Przykładem stosunkowo prostych węglowodanów może być glukoza, czyli cukier gronowy. Nazwa glukozy pochodzi od wyrazu „gluk" co znaczy słodki i wskazuje na słodki smak substancji. Glukoza w znacznej ilości występuje w soku winogronowym i w innych słodkich owocach, a w niewielkiej ilości we wszystkich tkankach organów zwierząt i roślin. Po wyodrębnieniu np. z soku winogron glukoza stosowana jest w cukiernictwie, w medycynie itd. Skład cząsteczki glukozy wyraża się wzorem CeHi2Oev W czą­steczkach cukrów zawarte są grupy wodorotlenowe. Łatwo można stwierdzić ich istnienie na podstawie zdolności reagowania cukru z kwasami i tworzenia się estrów, podobnie jak gliceryna. Prócz tego w cząsteczkach glukozy zawarta jest grupa aldechy-dowa, wobec tego glukoza jak wszystkie aldechydy redukuje tlenki metali. Oprócz glukozy, która jest najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem cukrów prostych istnieje jeszcze wiele innych.