Reklama
A A A

Drożdże

Są to drobnoustroje średniej wielkości. Typową własnością drożdży jest ich zdolność wytwarzania tzw. zarodników wewnętrz­nych, które są równocześnie pewną formą rozmnażania a także przetrwalnikami, ponieważ są bardziej wytrzymałe na czynniki szkodliwe. Gatunki drożdży rozróżniamy po ich kształcie i wielkości komó­rek, sposobie rozmnażania, zarodnikowania, względnie wytwarzania kożucha na powierzchni płynów. Przyjął się podział praktyczny na drożdże szlachetne czyli od­miany o cechach przemysłowo korzystnych, mające szerokie zastosowanie w przemyśle fermentacyjnym oraz na drożdże dzikie występujące w powietrzu, na owocach, w glebie itp. Drożdże szlachetne są hodowane w specjalnych laboratoriach.

 

- drożdże gorzelniane

- drożdże piwowarskie

- drożdże turbo