Reklama
A A A

DZIAŁANIE DROBNOUSTROJÓW

Produkty zbożowe przygotowane do użytku jako żywność z do­datkiem większej ilości wody są przedmiotem ataków wszelkich drobnoustrojów. Zboża suche są odporne na działanie drobnoustrojów. Zawilgo­cone lub zmoczone zboża łatwo ulegają zepsuciu (pleśnienie). Groch, fasola, konserwowane same albo razem ze zbożem po­siadają dostateczną ilość wody i podobny do zboża skład che­miczny i kwasowość, podlegają przeto tym samym szkodom co zboże. Jarzyny z powodu dużej zawartości wody (70—96%) i niskiej kwasowości są narażone na działanie drobnoustrojów. Ziemniaki, rzepa, rzodkiew, posiadają grubą łupinę dzięki czemu są odpor­niejsze na działanie drobnoustrojów. Muszą jednak być magazy­nowane w odpowiednich warunkach wilgoci i temperaturze. Chleb o nadmiernej wilgoci, lub wyrobiony w warunkach nie-sanitarnych pleśnieje, tzn. pokrywa się plamami w środku bochenka. Owoce przeważnie się psują pod wpływem drobnoustrojów, jednak niektóre owoce są na nie odporne ze względu na swoją kwasowość, inne znowu chronione przez skórkę. Wrażliwe na działanie drobnoustrojów są świeże grzyby.