Reklama
wesowow.pl
A A A

JADALNE PRODUKTY TŁUSZCZOWE

Masło Masło jest produktem tłuszczowym otrzymywanym z mleka krowiego. Jest ono trochę lżejsze od wody, ciężar właściwy 0,93 — 0,95 i temperatura topnienia 30—36°C. Masło jest to emulsja wody w tłuszczu, tzn. że drobne kropelki wody są zawieszone w tłuszczu, w przeciwieństwie do śmietany, która jest emulsją tłuszczu w wodzie. Spośród wszystkich tłuszczów masło jest najbardziej wartościo­wym produktem odżywczym, gdyż zawiera witaminę A, B>>, D i E, których inne tłuszcze zazwyczaj nie posiadają oraz jest łatwo strawne. Biorąc przeciętnie, skład chemiczny świeżego masła jest na­stępujący: wody (maksymalnie) 16% tłuszczu 83% białka i innych substancji 1%