Reklama
A A A

MIĘSO

Do produkcji gastronomicznej otrzymujemy mięso ze zwierząt rzeźnych, do których zaliczamy świnie, bydło rogate, cielęta, owce, kozy i konie. Zwierzęta te stanowią prawie zawsze nieodłączną część gospodarstw rolnych, które zaopatrują rynek mięsny. Ho­dowla zwierząt gospodarskich ma na celu zaopatrzenie ludności w odpowiednią ilość mięsa dobrej jakości. Istnieją dwa kierunki hodowlane; jeden to produkcja tzw. zarodowa, drugi — produkcja użytkowa. Produkcja zarodowa ma za zadanie utrzymanie typu zwierząt odznaczających się specjalnymi cechami, które należy utrwalić w ich potomstwie. Do tych cech należy przede wszystkim: mlecz­ność, umięśnienie, ilość tłuszczu, odporność na choroby i warun­ki klimatyczne itp. Produkcją użytkową nazywa się produkcję masową zwierząt prowadzoną przez ludność wiejską, spółdzielnie produkcyjne, PGR-y itp., organizacje gospodarcze, w celu uzyska­nia siły pociągowej, mleka, wełny, tłuszczu, mięsa i in. Z tej właś­nie produkcji użytkowo-rzeźnej rynek jest zaopatrywany w mięso.