A A A

Najważniejsze gatunki serów

Sery edamskie są to sery twarde, podpuszczkowe. Dzie­lą się na pelnotłuste o zawartości co najmniej 45% tłuszczu oraz tłuste o zawartości 407' tłuszczu. Sery te mają kształt albo kulisty, albo blokowy. Kule-sery mają ciężar od 1,7 kg do 2,3 kg, bloki od 5 do 7 kg. Sery te dzielą się na trzy klasy i są znaczone odpowiednimi na­lepkami z tym: klasa I ma nalepkę czerwoną, II — zieloną i III — granatową. Smak i zapach serów edamskich powinien być łagodny, lub lek­ko kwaśny, oczka okrągłe o średnicy od 2 do 6 mm, miąższ ela­styczny, żółty; ser powinien mieć gładką, elastyczną, parafinowaną skórkę. Sery ementalskie — wyrabiane są z mleka świeżego przez ścięcie podpuszczką. Pełnotłuste powinny zawierać 45% tłuszczu, a tłuste 409'. Tak jak sery edamskie występują w trzech klasach. Znakowane są pieczęcią na skórce z obu stron płaskich powierzchni. Kształt tych serów jest cylindryczny o krawędziach zaokrąglonych, wysokości 14 — 18 cm, a średnicy od 70 — 90 cm. Zapach mają łagodny, a smak delikatny orzechowy. Oczka średnicy od 8 do 15 mm. Miąższ tych serów jest jasnożółty, skórka mocna, sucha i gładka. Sery tylżyckie — są to sery niezbyt twarde, podpuszcz­kowe. Zawartość tłuszczu w pełnotłustych — 45%, % tłustych — 40%, póltłustych — 30%, V± tłustych — 20% oraz chudych po­niżej 10%. Kształt tych serów jest cylindryczny o krawędziach zaokrąglonych, średnica do 27 cm, wysokość od 9 do 12 cm, ciężar od 4 do 5 kg. Sery te powinny mieć smak i zapach czysty, ostry, słony, lekko kwaśny oraz powinny mieć liczne oczka o średnicy od 1 do 5 mm. Miąższ sera powinien być el*astyczny, barwy żółtawej z odcie­niem pomarańczowym, a skórka gładka parafinowana. Na skórce powinna być umieszczona nalepka wskazująca klasę, tak jak na serach edamskich. Sery trapistów — są to sery podpuszczkowe, pełnotłuste (45% tłuszczu) oraz tłuste (40%). Produkowane są również w trzech klasach. Mają kształt cylindryczny o średnicy od 14 do 16 cm i wysokości od 6 do 8 cm, ciężar od 1 do 1,3 kg. Smak i za­pach powinny mieć specyficzny, łagodny i lekko słony, miąższ bar­wy żółtej z odcieniem pomarańczowym oraz powinny mieć liczne oczka o średnicy ok. 3 mm. Nalepki mają w trzech kolorach, tak jak sery edamskie. Sery topione — wytwarzane są przez przetopienie serów twardych, miękkich lub też masy serowej z dodatkiem twarogu, przy użyciu substancji emulgujących. Są to sery półtłuste o za­wartości 20% tłuszczu. Produkowane są w dwóch klasach. Za­pach i smak powinien być charakterystyczny dla typu sera z ja­kiego zostały wyprodukowane. W serach topionych mogą wystę­pować nieliczne drobne oczka. Bryndza — jest to ser owczy, podpuszczkowy z dodatkiem soli i ewentualnie twarogu krowiego. Barwa bryndzy powinna być biało-kremowa, smak ostry. Zawartość tłuszczu w zależności od rodzaju bryndzy wynosi: w pełnotłustej — 45%, tłustej — 40% i półtłustej — 20%.