A A A

OCENA WYROBÓW METALOWYCH

Jakość metalowych gastronomicznych narzędzi pracy zależy od surowca z jakiego są wykonane oraz od ich kształtu. Jak już mówiliśmy, wyroby metalowe używane w przemyśle gastronomicznym produkowane są z żeliwa, stali i aluminium oraz stopów, mosiądzu, nowego srebra i białego metalu. Metale te używane są na narzędzia, ponieważ nie tworzą związ­ków trujących i w niewielkim stopniu powodują obniżanie war­tości odżywczych potraw oraz stosunkowo nie łatwo ulegają koro­zji; są dobrymi przewodnikami ciepła i nie są zbyt topliwe i mięk­kie. Wszelkie inne metale oprócz metali szlachetnych (które nie mogą wchodzić w rachubę ze względu na rzadkie występowanie w przyrodzie i ich cenę), nie spełniają w dostateczny sposób tych warunków. Od narzędzi gastronomicznych wymaga się, aby były odpowied­niego kształtu. I tak np. powierzchnia stygnięcia (boki) garnków musi być tak ustalona, aby nie była większa od powierzchni ogrze­wania (dno), gdyż wtedy garnek jest ogrzewany powoli i zużywana jest duża ilość energii cieplnej. Garnki muszą mieć odpowiednie ucha, umieszczone w odpowiednim miejscu, aby równcm ernie obc.ążaly ręce przenoszące garnek. Ucha i uchwyty muszą być odpowiedniej wielkości, aby nie przeszkadzały przy ustawieniu na płycie kuchennej. Wszelkie uchwyty naczyń muszą być wyko­nane lub zabezpieczone takim materiałem, który będąc złym prze­wodnikiem ciepła, jednocześnie jest niepalny. Kształt naczyń i narzędzi musi być taki, aby móc je łatwo czy-śc.ć. Różne wgłębienia, ozdoby, zagięcia, rowki są niepotrzebne i tylko utrudniają pracę osobie zmywającej naczynia. Naczynia i narzędzia emaliowane muszą mieć emalię gładką, bez zalewów i odprysków, które mcgą stać się przyczyną korozji i niszczenia naczynia, jak również przyczyną zatruwania i nisz­czenia przygotowywanych w nich pokarmów.