A A A

Pakowanie i magazynowanie masła

Zakończeniem procesu wyrobu masła jest jego zapakowanie w jednostki przeznaczone do sprzedaży. Pakowanie masła odbywa się w specjalne beczki z drzewa bukowego koloru jasnego o po­jemności zazwyczaj 51 kg lub skrzynki z desek jodłowych (bez sęków i pęknięć) o pojemności 25,5 kg. Przed napełnieniem skrzyn­ki i beczki muszą być dobrze oczyszczone, wygładzone :i wyście­lone wewnątrz papierem pergaminowym, przedtem spasteryzowa-nym we wrzącej wodzie lub solance celem jego wyjałowienia a w szczególności pozbawienia zarodników pleśni. Stosuje się także parafinowanie lub powlekanie ścian wewnętrz­nych beczek i skrzyń specjalną emalią. W czasie ładowania masła do beczek i skrzyń, należy je silnie ubijać, tak by nie wytworzyły się szpary sprzyjające psuciu się masła. Po napełnieniu po­wierzchnia masła musi być wyrównana, beczki i skrzynki sta­rannie zabite.