Reklama
A A A

Produkcja wina

Wino wyrabia się albo z samego soku, który wytłacza się w spe­cjalnych prasach, albo też z rozgniecionej miazgi winogron. Sok winogron jest bezbarwny. W celu produkcji wina czerwonego na­leży użyć obok soku także i skórek czerwonych odmian winogron, z których do roztworu przechodzą barwniki. Sok winogron poddaje się fermentacji na dzikich drożdżach, żyjących na winogronach albo z dodatkiem drożdży specjalnie hodowanych. W czasie fermentacji cukier zamienia się w alko­hol. Stąd im mocniejsze wino, tym mniej jest słodkie. Proces fer­mentacji cukru przerywa się zależnie od tego, jakie wino pragnie się otrzymać. Jeżeli wino ma być słodkie, a jednocześnie mocne, dodaje się spirytusu winnego. Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej fermentacji wino nie jest jeszcze gotowe, poddaje się je dalszej fermentacji tzw. wtór­nej oraz dojrzewaniu. W czasie dojrzewania wino nabiera odpo­wiedniego smaku i aromatu „bukietu". Wino w tym stadium pro­dukcji zawiera wiele niepotrzebnych substancji i dlatego jest kla­rowane i filtrowane. Wino bardziej nieodporne na zakażenia poddaje się pastery­zacji, trzymając je przez pewien czas w temperaturze 75 C