A A A

Przechowywanie wina

Przechowywanie wina , Gotowe wina muszą przed oddaniem do spożycia leżakować przez pewien czas w beczkach lub w butelkach. W tym czasie w winie następują różne procesy chemiczne (starzenie się wina), które podnoszą jego smak i zapach. Różne gatunki wina mają wła­ściwy sobie wiek, kiedy są najlepsze, a po przekroczeniu którego tracą stopniowo na jakości np. burgund najlepszy jest dwudziesto-pięcio — trzydziestoletni, podczas gdy wina węgierskie mogą być dwukrotnie starsze. Wino przechowywać można w beczkach z klepki dębowej, w któ­rej należy zmniejszyć do minimum zawartość garbnika. Osiąga się to przez parzenie beczki, obmywanie kwasem siarkowym i sta­ranne płukanie wodą. Wino przechowuje się także w dużych butlach szklanych i w bu­telkach. Butelki do wina wyrabia się w kilku typach wyraźnie różniących się kształtem, np. butelki do wina reńskiego mają kształt wysmukły i w ogóle używane są do białych win wytraw­nych, a tokaj (wina węgierskie) są przechowywane w pękatych butelkach. Butelki ze szkła bezbarwnego stanowią opakowanie win białych, dla wina czerwonego, które pod wpływem światła traci barwę, służą butelki ze szkła zielonego lub brązowego. Butelki zamyka się korkami z kory dębu korkowego; korki okrywa się szczelnie kapslem, a przy winach musujących zakłada się ponadto kapturek z drutu. Wino w butelkach powinno sięgać do polowy długości szyjki. I Butelki należy przechowywać w pozycji leżącej, tak aby po­wierzchnia korka była pokryta winem, co utrudnia parowanie. Wino należy przechowywać w ciemnych pomieszczeniach o stałej temperaturze wynoszącej od 8 do 9°C (wina białe i czerwone wy­trawne) lub do 10°C (wina mocne). Na wystawach sklepowych wino nie powinno stać dłużej niż 10 dni. Celem przewiezienia butelki z winem owija się papierem a następnie okrywa kaptur­kami ze słomy i pakuje do skrzyń, które przy dłuższym transporcie należy wzmocnić taśmą metalową. Przy przewozach na terenie jednego miasta skrzynie mogą być otwarte, lecz buteki powinny być owinięte papierem i przełożone wiórami lub słomą. Wino nie znosi transportu w czasie mrozów.