A A A

Przetwory mięsne

Pod nazwą „przetwory mięsne" należy rozumieć mięso poddane różnym zabiegom, w czasie których utraciło ono swe pierwotne właściwości mięsa surowego. Przetwory można ująć w następujące grupy: Przetwory mięsne ze względu na różne procesy technologiczne dzielimy na wędliny i wyroby wędliniarskie. Głównym surowcem do produkcji przetworów mięsnych jest mięso i tłuszcz wieprzowy, mięso wołowe, cielęce i końskie. Wy­roby wędliniarskie i wędliny produkowane są na podstawie za­rządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego, które podaje dokładnie jakie gatunki mięsa powinny być przeznaczone do produkcji. Za­rządzenie to określa rodzaje, gatunki i składniki wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz dzieli mięso przeznaczone do produkcji prze­tworów mięsnych na klasy — w zależności od ich rodzajów i ga­tunków.

- tradycyjne przetwory