A A A

PRZETWORY OWOCOWE

Do najpospolitszych przetworów owocowych zalicza się mar­molady, powidła, dżemy, kompoty, płynny owoc, soki, susze i mro­żonki. Marmolada — jest to gęsty produkt otrzymywany przez wygotowanie oczyszczonych i roztartych owoców z cukrem. Za­wartość cukru w marmoladzie (łącznie z cukrem zawartym w owo­cach) powinna wynosić co najmniej 50'/. Jako dodatek używany jest syrop ziemniaczany, którego wolno użyć do 25%. Produkuje się marmolady do krojenia twarde i maziste — do smarowania. W handlu spotykane są cztery gatunki marmolady: luksusowa, wyborowa twarda, wyborowa miękka i popularna. Gatunek mar­molady uzależniony jest również od jakości owoców, zawartości cukru i syropu ziemniaczanego. Marmoladę należy przechowywać w suchym i chłodnym miej­scu z daleka od produktów wydzielających ostry silny zapach. Marmolada w takich warunkach może być przechowywana nawet przez kilkanaście miesięcy. Powidła — jest to rodzaj miękkiej marmolady wyrabianej z samych śliwek z małym dodatkiem cukru. Sposób przechowy­wania taki sam jak marmolady. Dżem — jest to produkt otrzymywany przez krótkie goto­wanie jednego lub paru rodzajów owoców z dodatkiem ok. 60% cukru. W dżemie część owoców jest przetarta, a część w całości. Nazwa dżemu pochodzi od owoców, jakich użyto do jego wy­robu, np. dżem wiśniowy, dżem truskawkowo-agrestowy, agresto­wy, truskawkowy itp. Dżemy można przechowywać przez cały rok, lecz należy dla utrzymania koloru chronić je przed światłem. Konfitury — jest to produkt otrzymywany przez wysma­żanie w cukrze świeżych, oczyszczonych z pestek, nie uszkodzo­nych i całych owoców Dla uniknięcia scukrzenia masy dodaje się niewielką ilość syropu ziemniaczanego. Konfitury przechowywać należy tak jak dżemy. Kompoty — są to całe owoce zagotowane w syropie z cukru. Kompoty w handlu sprzedaje się w opakowaniu szklanym (słoje 0,5 do 2 kg) szczelnie zamkniętym lub w puszkach metalowych wewnątrz lakierowanych. Płynny owoc — jest to świeży nieskwaśniały sok (moszcz) wyciśnięty z owoców. Moszcz z jabłek, winogron i gruszek jest niczym nie doprawiany, do moszczów z innych owoców ze wzglę­du na dużą zawartość kwasu dodaje się wodę i cukier. Płynny owoc sprzedawany jest w butelkach 0,5, 0,7 i 1 1. Produkt ten na­leży przechowywać w pomieszczeniach o stałej temperaturze, gdyż zmiana temperatury powoduje wsysanie się powietrza przez ko­rek do butelki i wprowadzenie do płynu drobnoustrojów, które powodują psucie się produktu. Soki owocowe słodzone (syropy) otrzymuje się przez gotowanie moszczu owocowego z cukrem (60%). Dobry syrop (sok) powinien posiadać zapach i barwę podobną do surowca, z którego został wytworzony oraz powinien być przezroczysty. Najbardziej popularny jest sok wiśniowy i malinowy, poza tym produkowane są soki: porzeczkowe, jagodowe, truskawkowe, jarzębinowe itp. Susz owocowy — sprzedawany jest luzem oraz w opako­waniu celofanowym 200 g. Nadaje się do sporządzania zup owo­cowych, kompotów. Susz należy przechowywać w suchym i prze­wiewnym miejscu, gdyż wilgoć powoduje jego pleśnienie. Mrożonki owocowe — z mrożonek najbardziej popu­larne są śliwki, wiśnie i truskawki. Sezonem mrożonek owoco­wych jest grudzień, styczeń i luty. Mrożonki pakowane są w pu­dełka kartonowe Vi kg. W czasie transportu i w magazynach na­leży je przechowywać w temperaturze —3° C.