Reklama
A A A

SKUP I ROZPROWADZANIE MLEKA

Skup oparty jest na obowiązkowych dostawach. Wszystkie gospodarstwa rolne i mleczarskie obowiązane są odprzedawać określoną ilość mleka — zależnie od wielkości gospodarstwa. W ten sposób zostało uregulowane zaopatrzenie ludności miast w mleko i przetwory mleczne równomiernie w ciągu całego roku, bez względu na wahania sezonowe, oraz zlikwidowano możliwości spekulacyjne tymi artykułami. Zarazem stworzono korzystne warunki zbytu mleka po stałych i opłacalnych cenach i spowo­dowano przez to rozwój hodowli bydła mlecznego we wszystkich gospodarstwach. Mleko dostarczane jest przez producentów do punktów skupu tzw. zlewni we wsiach. Mleko w zlewniach jest badane, a następ­nie przewożone do zakładów mleczarskich. Z zakładów mleczar­skich po odpowiednich zabiegach jak pasteryzacja, czy też w po­staci przerobionej na masło, sery itp. dostarczane jest poprzez sklepy spożywcze — konsumentowi.