A A A

Słonina surowa

Słonina — jest to tłuszcz podskórny wieprzowy. Temperatura tusz, z których zdejmowana jest słonina, nie może być niższa niż 8°C (zbyt duże wychłodzenie powoduje łamanie się słoniny przy zdejmowaniu). Brzegi słoniny muszą być równo i gładko obcięte. Słonina surowa jest to więc słonina przeznaczona do spożycia lub przerobu, nie poddana żadnej innej obróbce, oprócz studzenia i chłodzenia. W obrocie handlowym słonina występuje vr połciach lub w kawałkach, ze skórą lub bez skóry. Barwa słoniny powinna być biała z odcieniem różowym albo kremowym, a barwa skóry białoszara z odcieniem kre­mowym. Powierzchnia musi być sucha, lekko wilgotna, lecz nie lepka. Niedopuszczalne są: nalot pleśni, zamulenia, zanieczyszczenia mechaniczne, warstwa mięsa na powierzchni i zgrubiała tkanka podskórna. Dopuszczalne są tylko małe przekrwienia na powierzchni sięga­jące do głębokości 0,5 cm. Na przekroju słoniny może być wi­doczna tylko jedna warstwa mięsa o grubości do 3 mm. Zapach powinien być charakterystyczny dla słoniny surowej. Niedopuszczalny jest zapach zjełczały lub inny obcy.