A A A

SUBSTANCJE ORGANICZNE

WIADOMOŚCI OGÓLNE Związkami organicznymi nazywamy substancje zawierające węgiel. Organizmy zwierzęce i roślinne składają się w głównej mierze z tych substancji, które mogą być również otrzymane w sposób sztuczny. Najważniejsze związki organiczne wchodzące w skład pokarmów, to skrobia (mączka), cukier, tłuszcze, białka i inne. Dział chemii zajmujący się badaniem związków organicznych zwie się Chemią organiczną. Niektóre związki organiczne były znane już w starożytności, chociaż w stanie czystym zostały otrzy­mane znacznie później. Jeszcze w czasach przedhistorycznych znane były sposoby wytwarzania odurzających napojów ze słod­kich soków roślinnych i miodu. Działanie ich wywoływane jest związkiem organicznym — alkoholem. Starożytnym znany był również ocet powstający wskutek kwaśnienia wina. Już w owych czasach wydobywano występujące w przyrodzie barwniki i stoso­wano je do farbowania tkanin.