Reklama
kawiarki
A A A

TOWARY SPOŻYWCZE

Mówiąc o towarach spożywczych, bierzemy pod uwagę: pocho­dzenie, własności fizyczne, skład chemiczny i ich znaczenie dla naszego organizmu. Artykuły spożywcze mogą być pochodzenia zwierzęcego, roślin­nego i mineralnego. Poza tym dzieli się je na stałe, półpłynne i płynne. Zależnie od składu chemicznego artykuły te dzielimy na orga­niczne, jak produkty białkowe, węglowodanowe, tłuszczowe i nie­organiczne czyli mineralne z wodą na czele. Białka są to skomplikowane substancje chemiczne, zbudowane głównie z węgla, wodoru, tlenu, azotu oraz z niewielkich ilości siarki, niekiedy fosforu, żelaza i jodu. Białka są pochodzenia roślin­nego lub zwierzęcego. Znany wszystkim cukier należy do wielkiej grupy substancji objętych ogólną nazwą węglowodanów — utwo­rzonych przez trzy pierwiastki: węgiel, wodór i tlen. Nazwa „węglowodan" powstała stąd, że cząsteczki większości tych substancji zawierają dwa razy większą liczbę atomów wodoru niż tlenu (jak w wodzie). Tłuszcze podobnie jak cukier (węglowodany) należą do grupy substancji utworzonych przez trzy pierwiastki: węgiel, wodór i tlen. Lecz są to związki, które zawierają o wiele więcej wodoru a mniej tlenu niż węglowodany. Mineralnymi składnikami artykułów spożywczych są przede wszystkim woda i sól kuchenna (NaCl), oraz związki żelaza wapnia fosforu i jodu.