Reklama
A A A

WYSTĘPOWANIE RUD MIEDZIOWYCH

Miedź występuje w stanie rodzimym wolnym niezwiązanym i w stanie związanym. W stanie rodzimym występuje w Płn. Ame­ryce, Kongo Belgijskim, Chile, Chinach, Japonii. Do najważniej­szych rud miedziowych należą: chalkopiryt, który jest związkiem miedzi z siarczkami żelaza, chalkozyn siarczek miedzi zanieczysz­czony żelazem i srebrem, wydobywany jest w Polsce na Górnym Śląsku, kupryt — tlenek miedzi i malachit — węglan miedzi.