A A A

Zasady przechowywania jaj

Świeże jaja należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, chłodnych, przewiewnych i wolnych od wszelkich za­pachów. Umieszcza się je w koszach lub czystych skrzynkach ze szparami, aby miało do nich dostęp powietrze. Do dłuższego przechowywania jaj stosowane są różne sposoby. Najbardziej rozpowszechnionym jest wapnowanie jaj. Wapno­wanie odbywa się przez zalewanie jaj roztworem wapiennym, który zawiera 16 kg palonego wapna, 2 kg soli na 1 m3 roztworu. Proces wapnowania polega na zasklepieniu porów skorupy jaja, co zapobiega uniemożliwieniu wnikania do wnętrza jaja bakterii. Czas przechowywania wapnowanych jaj dochodzi do 8 miesięcy. Jaja wapnowane zachowują wartość odżywczą, lecz tracą nieco na smaku. Innym sposobem utrwalania jaj jest chłodzenie, które odbywa się w chłodniach przy temperaturze od 0,5 do —0,5° C. Czas przechowywania takich jaj tak samo jak wapnowanych, wy­nosi do 8 miesięcy. Zamrażanie jaj. Ten sposób polega na zamrażaniu za­wartości jaja (żółtka i białka) w puszkach blaszanych w tempera­turze —10° C. Przed zamrożeniem masę jajową dokładnie się mie­sza. Przechowuje się ją w temperaturze — 8°C. Czas przechowy­wania takich jaj dochodzi do 12 miesięcy. Proszkowanie (suszenie) jaj. Proszkowanie jaj polega na suszeniu zawartości jaj w temperaturze ok. 75° C za pomocą rozpylania masy jajowej w rozmaitego rodzaju suszarniach. Pro­szek jajowy należy przechowywać w szczelnym opakowaniu w temperaturze około 10° C. Proszek należy szybko zużywać.