Reklama
warszawa24.ovh
A A A

Bakterie

W przemyśle spożywczym spotykamy się najczęściej z następu­jącymi grupami bakterii: Bakterie kiszkowce: pochodzą one od zakażonej ściekami wody. Bakterie gnilne występują zwykle na produktach białkowych (mięsie), rozkładając je na ciała prostsze z wydzieleniem amoniaku oraz innych cuchnących gazów. Produkty rozkładu bywają trujące. Bakterie kwasotwórcze a więc bakterie kwasu mlekowego, kwa­szące mleko, kapustę, ogórki, ciasto itp., bakterie octowe wystę­pujące w roztworach alkoholowych: bakterie masłowe wytwarza­jące z węglowodanów niemiły w zapachu i smaku kwas masłowy i psujące w ten sposób smak produktów spożywczych. Wszystkie wyżej wymienione grupy z wyjątkiem niektórych bakterii octowych i mlekowych należą do szkodników artykułów spożywczych i muszą być unikane lub niszczone.

 

bakterie do szamba

bakterie do oczyszczalni