Reklama
A A A

BIAŁKOWE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Najbardziej złożone związki organiczne są to substancje nale­żące do grupy białek. Przykładem tych związków może być biał­ko jaja kurzego. W skład białek wchodzą następujące pierwiastki: węgiel, wodór, tlen i azot. Niektóre z nich zawierają ponadto siar­kę i fosfor. Białka stanowią główną, składową część protoplazmy komórek. Białka tworzą skórę zwierząt, sierść, włosy, pióra, rogi, kopyta, pazury. Białka wraz z tłuszczami i węglowodanami sta­nowią niezbędną część składową pokarmu zwierząt i człowieka.