A A A

Budowa i skład chemiczny ryb

F ą d r a — płastuga — jest to ryba szeroka, płaska, charak­terystyczna tym, że oczy ma umieszczone po jednej stronie małej głowy. Mięso fladry jest pożywne i smaczne, w handlu spotykane przeważnie w stanie wędzonym. Fladry przeważnie łowione są w Morzu Północnym, Bałtyku i Atlantyku. Ryby odgrywają w pożywieniu człowieka od najdawniejszych czasów dużą rolę ze względu na wartości odżywcze i smakowe. Przeciętny stosunek procentowy wyodrębnionego mięsa ryby do jej całkowitego ciężaru jest następujący: okoń — 38%, lin — 38%, dorsz — 46%, szczupak — 53%, śledź — 54%, sandacz — 55%, łosoś — 65%, makrela — 66%, węgorz — 76%. Mięso ryb jest białe i żółtawe. Wyjątek stanowi łosoś, jesiotr i rzadko spotykany tuńczyk, których mięso jest charakterystycz­nej barwy czerwonawej. Tabelka na stronie poprzedniej ilustruje skład chemiczny nie­których gatunków ryb.