A A A

Gatunki handlowe jaj

Na rynku wewnętrznym przyjęty jest podział jaj na następujące gatunki: I gat. — jaja extra, prima, secunda, II „ — jaja brudne, tłuczki i małe. Zależnie od stopnia świeżości jaja I gatunku dzielimy na: Gatunek jaj Wielkość komory powietrznej Jaja śnieżę extra Jaja świeże prima Jaja świeże secunda o komorze powietrznej do 3 mm w 10 " Do jaj małych zaliczamy jaja o wadze do 45 g. Jaja są stemplo­wane pieczątką okrągłą z numerem zbiornicy. Pieczątka jest od­ciśnięta kolorem czarnym, a na jajach wapnowanych — kolorem czerwonym.