A A A

GRZYBY

Grzyby są cennym produktem w przemyśle gastronomicznym znajdując bezpośrednie zastosowanie do produkcji potraw, jak również do wyrobu przetworów. W Polsce występuje dużo ga­tunków grzybów jadalnych. Najbardziej popularne z nich to bo­rowiki, maślaki, kozaki, gąski, kurki, rydze i pieczarki. Skład chemiczny i wartość odżywcza grzybów. Grzyby zawierają przeciętnie od 80 do 83% wody, 1 — 8% białka, węglowodanów 5 — 10% oraz niewielkie ilości tłuszczu i substancji mineralnych. Po wysuszeniu zawartość ciał białko­wych w grzybach wynosi 30 — 60%. W grzybach występują związki aromatyczne, które powodują przyjemny specyficzny zapach grzybów oraz witaminy. Powodzenie w żywieniu zawdzięczają grzyby, a zwłaszcza nie­które z nich jak smardze, borowiki, pieczarki i rydze, dobremu smakowi — lecz trzeba przy tym zaznaczyć, że potrawy z grzy­bów są pożywieniem ciężko strawnym.

 

- grzyby leśne suszone

- grzyby witalne

- grzyby lecznicze

- grzyby reishi

- grzyby shiitake