Reklama
A A A

Handel wewnętrzny i eksport mięsa

Organizacja obrotu zwierzętami rzeźnymi jest powierzona Cen­tralnemu Zarządowi Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi (CZOZR) pod­ległemu Ministerstwu Skupu. Przyjmuje on żywiec zakupiony przez terenowe spółdzielnie gminne „Samopomoc Chłopska". Ży­wiec zakupiony przez punkty skupu rozprowadzany jest przez CZOZR po całej Polsce do wszystkich dzielnic kraju, a zwłaszcza do okręgów miejskich deficytowych pod względem hodowli zwie­rząt rzeźnych. Podstawową formą skupu zwierząt rzeźnych są obowiązkowe dostawy wprowadzone uchwałą Rządu z dnia 15.11.1952 r. uzu­pełnioną uchwałą z dnia 3.1.1953 r. Uchwały te przewidują roz­miar obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodar­stwa indywidualne, spółdzielnie produkcyjne, PGR itp. Uchwały te zabezpieczają regularne zaopatrzenie ludności pra­cującej całego kraju w mięso i produkty mięsne, przyczyniając się do wzrostu hodowli zwierząt i racjonalnego wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadków nadających się na paszę oraz gwa­rantują producentowi opłacalną cenę. Dystrybucją mięsa i przetworów mięsnych zajmuje się Central­ny Zarząd Przemysłu Mięsnego poprzez sieć handlu uspołecznio­nego zarówno państwowego, jak i spółdzielczego, jak również w większych miastach przez specjalne przedsiębiorstwo pod nazwą Miejski Handel Mięsem (MHM). Polska eksportuje za granicę (głównie do Anglii) wysoko ce­nione na zagranicznych rynkach przetwory mięsne, głównie be­kony, oraz konserwy takie, jak szynki, ozorki i cielęcinę w gala­recie. Bekony są to połówki tuszy świńskiej bez głowy, przedniej i tylnej nogi odciętej w stawie kolanowym, bez kręgosłupa, kości miednicowej i części mostka. Na bekon nadają się tylko sztuki młode w wieku 6 — 8 miesięcy, o wadze 80 — 90 kg. Po uboju tusze świńskie przeznaczone na bekony są opalane w specjalnym piecu dla dezynfekcji oraz dla nadania słoninie apetycznego wyglą­du i smaku. Po dalszych obróbkach (oczyszczeniu), specjalnym uformowaniu wymaganym przez normy ekspertowe bekony są peklowane w przepisowy sposób, a następnie pakowane w tkaninę jutową (po cztery bekony) i zaszywane. Eksportem mięsa zajmuje się w Polsce specjalne przedsiębior­stwo handlu zagranicznego ,,Animex".