A A A

HANDLOWE GATUNKI MLEKA

Do obrotu handlowego dopuszczone są trzy gatunki mleka: mleko pełne wyborowe, pełne i mleko chude. Mleko pełne wyborowe jest to mleko pochodzące od. krów pozo­stających stale pod nadzorem weterynaryjnym, przechowywane stale w temperaturze poniżej 12°C,i posiadające najmniej 3,2% tłuszczu. W handlu mleko takie sprzedawane jest w kapslowanych butelkach, na których podana jest data udoju. Mleko pełne jest to mleko zawierające co najmniej 3% tłuszczu. Mleko chude jest to mleko o zawartości poniżej 3% tłuszczu, a nawet mleko z którego tłuszcz odciągnięto.