A A A

HERBATA

Występowanie i produkcja Herbata są to pączki i listki krzewu herbacianego poddane spe­cjalnym procesom mającym na celu podniesienie ich smaku i zapachu. Pod uprawę herbaty zajęte są duże obszary w Chinach, Indiach północnych (Assam), Japonii i na Cejlonie. Uprawia się ją także na coraz szerszą skalę w ZSRR. Założone w sowchozach i kołcho­zach plantacje, leżące głównie na północnych zboczach Kaukazu, nad Morzem Czarnym i w południowym Azerbejdżanie, dają rocznie do 6 a nawet 11 tys. kg herbaty z hektara, i Trzy razy w ciągu roku obrywa się z krzewów herbacianych młode pędy z trzema listkami i pączkiem przy czym najcenniej­szy jest pierwszy zbiór, gdyż daje herbatę najbardziej aroma­tyczną. Przy tej pracy w krajach kolonialnych zatrudnia się wielką liczbę niewykwalifikowanych robotników, rekrutujących się spośród krajowców bardzo nędznie wynagradzanych. Z zerwanych listków zależnie od sposobu obróbki otrzymuje się herbatę czarną albo zieloną. Aby uzyskać herbatę czarną, zwija się ją po zwiędnięciu i poddaje fermentacji. Wskutek fer­mentacji składniki herbaty podlegają zmianom, dzięki którym podnosi się jej zapach i smak, a żdźbełka nabierają ciemnobru­natnej barwy. Po zakończeniu fermentacji herbatę suszy się, sortuje, przesiewając przez różnej gęstości sita. Listki, które prze­szły przez jedno sito stanowią jeden gatunek fabryczny herbaty, przy czym cenniejsze są gatunki najdrobniejsze. Przez mieszanie w różnym stosunku lepszych i gorszych gatunków fabrycznych otrzymuje się gatunki handlowe. Przy produkcji zielonej herbaty listki nie przechodzą przez pro­ces fermentacji, lecz przeciwnie, zapobiega się jej przez poddanie ich działaniu gorącej pary; następnie herbatę zwija się i suszy. Napar herbaty zielonej posiada zielonkawożółtą barwę, gorzko-cierpki smak i odznacza się silnym pobudzającym działaniem na system nerwowy.

dobre herbaty:

Herbata pu-erh cena

Herbata ziołowa sklep

herbata yogi tea

Czerwona herbata rooibos

Oolong herbata

Herbata ulung