Reklama
Czytaj nasze artykuły http://joannawodzinska.pl/
A A A

Koniak

Koniak jest napojem alkoholowym, który wyrabia się z wina gronowego w ten sposób, że poddaje, się je destylacji, a wytwo­rzony spirytus winny wlewa się do beczek dębowych. Gdy spi­rytus ten znajduje się w beczkach, przenikają doń substancje z drewna beczek, które nadają mu żółtawy kolor i specjalny smak oraz zapach. Koniak produkuje się głównie we Francji (nazwę swą zawdzię­cza miastu we Francji (Cognac) słynnemu z jego wyrobu). Obecnie również bardzo dobre koniaki wyrabiane są w ZSRR. Ponieważ ilość lat, w ciągu których koniak stał w beczkach, jest bardzo ważna dla jego dobroci, zwykle na butelkach zawie­rających koniaki oznacza się tę ilość przez umieszczenie odpo­wiedniej ilości gwiazdek — np. 3 gwiazdki oznaczają, że koniak leżakował w beczkach 2 do 3 lat itd. Wiek koniaków markowych oznacza się nie za pomocą gwiazdek, lecz przez wyraźne określe­nie na etykiecie.