A A A

Kontrola weterynaryjna

Zarówno przed, jak 1 po uboju zwierzęcia dokonywana jest kon­trola weterynaryjna. Po uboju w rzeźni mięso badane jest przez lekarza weterynarii, który wydaje orzeczenie o przydatności mię­sa do spożycia. Rozróżnia się następujące rodzaje mięsa pod wzglę­dem przydatności spożywczej: mięso zdatne do spożycia stemplowane pieczęcią okrągłą (rys. 14 (1), mięso mniej wartościowe — jest to mięso pod względem zdrowotnym zdatne do spożycia, lecz mające mniejszą war­tość odżywczą. Mięso takie znaczone jest pieczęcią jak na rys. 14 (2). 4) mięso niezdatne do spożycia — jest to mięso odznaczające się zmianami lub objawami chorobowymi, które wykluczają je jako produkt spożywczy. Mięso takie jest stemplowane pieczęcią jak na rys. 14 (4). Pieczęć podłużna rys. 14 (5) oznacza mięso wieprzowe wolne od włośni. Mięso znakowane jest zawsze w ustalonych miejscach na tuszy. Bydło i konie — na szyi, przedramieniu, grzbiecie, okolicy nerek, wewnętrznej i zewnętrznej części uda, na głowie i języku. Cielęta — na łopatce lub przedramieniu, torebce tłuszczowej nerek lub na grzbiecie, na mostku i obu stron uda. Świnie — na głowie, szyi, łopatce, grzbiecie, brzuchu, wew­nętrznej i zewnętrznej stronie uda. Owce i kozy są znakowane na szyi, łopatce, grzbiecie, wew­nętrznej i zewnętrznej stronie uda. Ubój Ubój zwierząt przeprowadzany jest w rzeźni. Rzeźnia jest to zespół budynków wraz z urządzeniami, które odpowiadają spe­ Zawartość i v % Rodzaj mięsa ■Wiązki tłuszcze węglo- /O związki woda azotowe wodany minerał. Wołowina tłusta 18,92 24,53 0,29 0 9R Kti Q1 Wołowina średniotłurfta 19,81 7,75 0,43 1,00 00,31 70 Qfi Wołowina chuda ^ • _ i . , _ 20,56 3,50 0,56 1 IR TA OO Cielęcina chuda 21,66 3,05 0,45 i • 1 • ł 1,12 /4, On Baranina tłu-ta 17,00 28,40 0,25 0,90 Baranina chuda 19,85 6,43 0,40 1,20 Co,40 79 19 Konina 21,50 2,50 0,85 1 Ofi i - l _ 7/1 1 K Mięso królika tłuste 21,39 1,25 0,71 1,26 <4,lo 75,39 128 cjalnym wymaganiom sanitarno-weterynaryjnym, tzn. zapewniają właściwe warunki usuwania nieczystości i wyziewów powstają­cych podczas przechowywania i uboju żywca. Przed ubojem zwierzęta umieszczane są w oborach i chlewach przyrzeźnianych, w których przebywają krótki okres czasu potrzebny dla wypo­czynku po transporcie. Wypoczynek przedubojowy ma duże znaczenie dla jakości i trwałości mięsa i przetworów mięsnych. Po przejściu przez weterynaryjne badanie przedubojowe zwie­rzęta podlegają ubojowi. Istota uboju polega na dokładnym, moż­liwie całkowitym wykrwawieniu zwierzęcia wskutek przecięcia naczyń kwionośnych szyjnych lub przebicia mięśnia sercowego. Proces uboju i proces wykrwawienia jest przeprowadzany w ten sposób, aby nie przyczyniał zwierzęciu zbytecznego bólu (zwie­rzęta są ogłuszane prądem elektrycznym lub specjalnym przy­rządem).

 

klinika weterynaryjna

- warszawa

- bielsko

- łódź

- bielsko biala

lecznica weterynaryjna

- warszawa

- łódź

- Kraków

przychodnia weterynaryjna Łódź