A A A

Kwas octowy i ocet

Kwas octowy otrzymuje się obok spirytusu drzewnego drogą suchej destylacji drewna. Można go też otrzymywać przez octową fermentację spirytusu, wina, słodu i in. Kwas octowy występu­je na rynku handlowym jako roztwór wodny o różnym stężeniu. Kwas octowy może występować w postaci stałej, wtedy jest to kwas bezwodny 98 do 99%. Kwas octowy nierozcieńczony jest silną trucizną. Roztwory 6 do 10% kwasu zwą się ootem. Zalane octem zioła i trawy aroma­tyczne są znane jako ocet estragonowy. Ocet używany jest do przyprawiania potraw i do wyrobu ma­rynat. Powinien wytrzymywać próbę podgrzania do temperatury 30 °C, być przezroczysty, nie zawierać domieszek kwasów mine­ralnych i metali. Nie może zawierać więcej niż 0,5% kwasu mrówkowego.