Reklama
A A A

MLEKO

Rozwój przemysłu mleczarskiego jest uzależniony od stanu hodowli bydła mlecznego. Przemysł ten spełnia bardzo ważne zadanie w zaopatrzeniu miast w mleko konsumpcyjne oraz w do­stawie tłuszczu do spożycia. Mleko jest bladożółtawą, o słodkawym smaku i charakterystycz­nym zapachu wydzieliną specjalnych gruczołów mlecznych samic ssaków. Mleko jest najdoskonalszym produktem spożywczym, zawiera bowiem prawie wszytkie niezbędne dla organizmu ludz­kiego składniki. W obrocie handlowym największe znaczenie ma mleko krowie. Przeciętna wydajność roczna mleka od krowy jest zmienna. W Polsce wynosi około 1 500 litrów.