A A A

Ocena jakości wina

Oceny wina dokonuje się przez badanie pobranych próbek. Ba­danie może być dokonywane przez określenie smaku, zapachu, barwy, klarowności (próba organoleptyczna) lub przez poddanie analizie chemicznej. Przy próbie organoleptycznej badane wino powinno mieć określoną temperaturę, wynoszącą 10 do 15 °C dla win białych wytrawnych i 20 do 25°C dla win czerwonych oraz musi być nalane w specjalne pucharki. Jakość wina można ocenić także przez zbadanie jego składu chemicznego, zawartości alkoholu, cukru oraz kwasów zwłaszcza lotnych. Przy próbie chemicznej zwraca się uwagę, czy wino nie jest słodzone, sztucznie barwione i czy nie zawiera środków kon­serwujących.