Reklama
A A A

OGÓLNE WIADOMOŚCI O OBRÓBCE METALI

Wytopiony z rudy metal, zanim przekształci się w przedmiot użytkowy, musi przejść jeszcze, w zależności od przeznaczenia użytkowego, odpowiednią obróbkę. Obrabianiem metali nazywa­my takie procesy, jak odlewanie metali, skrawanie, kucie, walco­wanie itp. Odlewanie metali polega na wykorzystaniu właściwości przechodzenia stałego metalu pod wpływem temperatur w stan płynny. Po doprowadzeniu metalu do stanu płynnego, wlewany jest on do odpowiednich kształtem form i tam zastyga. Najczęściej stosowane są odlewy żeliwne i staliwne. Z odlewów takich otrzymuje się rury ściekowe, wanny, zlewozmywaki, kor­pusy maszyn, koła zębate itp. Skrawanie metali polega na skrawaniu nadmiaru materiału narzędziami tnącymi i nadawaniu im w ten sposób pożądanych kształtów. Przez skrawanie produkowane są części maszyn, tłoki, wałki itp. Kucie polega na nadawaniu metalom pożądanego kształtu przez uderzenie młota. Kucie przeprowadzane jest na gorąco. Z przedmiotów kutych można wymienić podkowy, sieKiery, kraty itp. Walcowanie polega na kilkakrotnym przepuszczaniu bloku stalowego przez walce specjalnej maszyny tzw. walcówki. Blok ulega zgnieceniu przez walce i przez odpowiednie ustawienie wal­ców uzyskuje się pożądany kształt. Przez walcowanie uzyskiwane są różnego rodzaju pręty, kątowniki oraz blachy.