Reklama
sos sriracha
A A A

PALIWA SYNTETYCZNE

W związku z ograniczonymi zasobami naturalnego paliwa ciek­łego — ropy naftowej — uczeni stanęli wobec zadania polegającego na uzyskaniu sztucznego ciekłego materiału palnego. Obecnie ten skompl^kowa syntety do węg|l turze i Pal i brun|a palny płynne syntet? uwodo jak Inn niu jących| z wod ^kowany problem został rozwiązany: można produkować pzne ciekłe paliwo z węgla i wodoru. Przyłączenie wodoru a (uwodornienie węgla) odbywa się w wysokiej tempera-rzy udziale katalizatorów. ropę pdd iwa płynne syntetyczne. Torf, węgiel kamienny atny w omówionych wyżej warunkach daje produkt ciekły. Przemysł przetwarzania paliw stałych na paliwa stanowi bardzo poważne źródło zaopatrzenia w benzynę czną oraz oleje pędne i smarne. Otrzymany produkt przez nienie torfu czy węgla przerabia się następnie podobnie ą naftową na benzynę, oleje pędne i smarne, sposób otrzymywania paliw płynnych polega na ogrzewa-d ciśnieniem w obecności różnych substancji przyspiesza-reakcję, tzw. katalizatorów, mieszaniny tlenku węgla (czadu) )rem. Tworzy się przy tym ciecz podobna do ropy naftowej.