Reklama
A A A

przechowy wanię mleka

Mleko należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, wid­nych, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych, przewiewnych, utrzymanych w należytej czystości, o temperaturze poniżej 10°C. Mleko przeznaczone do sprzedaży lub dalszej prze­róbki należy chronić przed wszelkimi zanieczyszczeniami. W sprzedaży detalicznej coraz częściej używane są specjalne butelki szklane, które do transportu umieszczane są w skrzyniach (drewnianych lub blaszanych), z odpowiednimi przegródkami. Skrzynie te nazywane są popularnie transporterkami. Proszek mleczny najczęściej pakowany jest do puszek metalo­wych 400 g, a następnie do skrzyń drewnianych. Może być rów­nież przewożony w workach jutowych lub papierowych z tym, że worki papierowe, jako bardziej szczelne, są praktyczniejsze. Wszystkie naczynia służące do przechowywania mleka muszą być z materiału niezmieniającego jego własności (ocynowane lub ema­liowane) i powinny być utrzymane w jak największej czystości.