Reklama
A A A

Przechowywanie

Napoje spirytusowe mają tym lepszą barwę, smak i zapach im dłuższy jest przeciąg czasu od chwili ich wyprodukowania do chwili spożycia. Napoje te przechowuje się w butelkach o pojem­ności 0,25, 0,5 i 1,0 1. Niekiedy do przechowywania likierów uży­wa się naczyń ceramicznych (wypalanych z gliny i polewanych). W butelkach musi mieścić się tyle napoju, jak to oznaczono na etykiecie, pojemność butelki winna być jednak większa. Puste miejsce pozostawione jest po to, aby powstająca para lub wy­dzielające się z płynu gazy nie wypchnęły korka lub nie rozsa­dziły butelki. Zakorkowane butelki lakuje się lakiem różnego koloru, za­leżnie od rodzaju wód«ki i umieszcza w pozycji stojącej w skrzy­niach, w których dla każdej butelki musi być oddzielna prze­gródka. W magazynach skrzynie te ustawia się jedna na drugiej, nie więcej jednak niż pięć. Temperatura w tych magazynach powin­na być stała i wynosić 7 do 14 °C przy odpowiedniej wilgotności powietrza.