A A A

PRZECHOWYWANIE CUKRU

Przechowywanie cukru powinno odbywać się w workach papie­rowych w pomieszczeniach suchych, najlepiej ogrzewanych parą (centralne ogrzewanie). Cukier ma właściwość wchłaniania obcych zapachów, należy więc zwracać uwagę na to, aby nie przecho­wywać go z produktami wydzielającymi ostre zapachy. Wentylacja magazynów w których -przechowywany jest cukier nie jest zalecana. Stosowana być może tylko wtedy, gdy wilgot­ność zewnętrzna jest niższa, aniżeli wewnątrz pomieszczenia.