A A A

Surowce do wyrobu piwa

Piwo wyrabia się ze słodu, wody oraz chmielu. Piana powstaje dzięki zawartości dwutlenku węgla, którego powinno być do 0,3%. Obecność cukru, substancji białkowych i soli mineralnych w piwie sprawia, że posiada ono pewne właściwości odżywcze. Słód otrzymuje się z jęczmienia, który w odpowiednio wilgot­nych i ciepłych pomieszczeniach zaczyna kiełkować. W czasie kieł­kowania zawarta w ziarnach skrobia (krochmal) ulega częścio­wemu scukrzeniu. Proces kiełkowania zostaje przerwany przez wysuszenie i pozbawienie ziarna kiełka (kiełek zawiera duże ilości białka i ujemnie wpływa na jakość produkowanego piwa) następnie zmielenie. Oprócz słodu decydujący wpływ na jakość piwa ma woda, gdyż mniejsza lub większa zawartość soli alkalicznych sprzyja fermen­tacji lub ją utrudnia. Wiele gatunków piwa (np. grodziskie) zawdzięcza swą jakość tylko specyficznemu składowi wody. • Chmielu używa się do produkcji piwa w celu nadania mu zapa­chu, gorzkiego smaku oraz trwałości.