A A A

Tłuszcze roślinne (oleje)

Tłuszcz roślinny po wytłoczeniu lub ekstrakcji benzyną nosi nazwę oleju surowego. Zawiera on zwykle pewne ilości zanie­czyszczeń, a niekiedy także produktów rozkładu tłuszczu. Sustancje te pogarszają wygląd, smak, zapach, a także trwałość tłuszczu, a więc przed przeznaczeniem ich do spożycia oraz do niektórych zastosowań technicznych pozbawia się je niepożądanych składni­ków przez tzw. rafinację. Proces rafinacji przeprowadzany jest następująco. Po przepom­powaniu oleju surowego ze zbiornika magazynowego do aparatu zwanego neutralizatorem — na olej działa się ługiem sodowym w celu zmydlenia w nim wolnych kwasów tłuszczowych. Wyni­kiem reakcji chemicznej, jaka zachodzi między tłuszczowymi kwasami z oleju a ługiem sodowym, jest wytworzenie się mydeł sodowych tzw. „sopsztoków". Mydła te osiadają na dnie aparatu, skąd zostają usunięte, a olej przemywa się gorącą wodą lub solanką dla uwolnienia go z resz-..tek mydła i ługu. Następnie olej zostaje poddany wybieleniu i od-wonieniu (w czasie którego traci substancje zapachowe). Po takim procesie olej kierowany jest do chłodni, skąd spływa już do zbior­ników jako gotowy produkt.