A A A

TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE

Estrami nazywamy substancje organiczne, których cząsteczki są złożone z rodnika węglowodorowego związanego z resztą kwa- sową. Np. działając alkoholem etylowym na kwas octowy otrzy- mujemy w wyniku ester: | CH:t • CHo • OH + OH CH3-Cv O l v HoO woda + CH3 • CH-» >o CH3-C = 0 ester etylooctowy (przyjemny zapach). Działanie alkoholi na kwasy prowadzi do wytworzenia się pro­duktów, których większość ma duże praktyczne znaczenie między innymi ze względu na przyjemną woń. Ester etylooctowy o któ­rym była mowa ma przyjemny orzeźwiający zapach. Z alkoholi fuzlowych, których wstrętny odór wywołuje duszą­cy kaszel, przez działanie kwasem octowym otrzymuje się estry tzw. sztuczne esencje owocowe o miłym aromacie np. esencję gruszkową. Z tych alkoholi i innego kwasu otrzymuje się inne estry zapachowe.