A A A

Uprawa winogron

Winogrona uprawia się prawie w całej Europie, a także i w in­nych częściach świata, gdzie na to pozwala odpowiednio łagodny klimat. Na większą skalę uprawia się je we Francji, we Wło­szech i w Hiszpanii. Bardzo dobre wina produkuje także ZSRR z winogron uprawianych na Krymie, na Kaukazie oraz w Azji Środkowej. Poszczególne gatunki wina noszą zwykle nazwę miasta lub prowincji, gdzie uprawiane były winogrona, z których je wypro­dukowano. Gatunki te mają specyficzne właściwości, odróżnia­jące je od innych, dzięki składowi gleby, na której uprawiano winorośl, klimatowi oraz tradycyjnym sposobom wyrobu wina.